ایران تکنیک

ایران تکنیک

شرکت ایران تکنیک تولید کننده ی انواع تقسیم برق و چند راهی AV در متراژهای مختلف و با کیفیت بسیار بالا میباشد